ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σε κάθε σπίτι οι χώροι που απαιτούν συνήθως επισκευή και συντήρηση είναι η κουζίνα και το μπάνιο. Οι στρόφιγγες πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να εξασφαλίζουν ότι κανένα πολύτιμο νερό δεν σπαταλιέται. Οι σωλήνες πρέπει να είναι χωρίς διαρροές και οι αγωγοί πρέπει να είναι ελεύθερης ροής.


Εμείς αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή αλλά και συντήρηση των υδραυλικών σας εγκαταστάσεων όπως:

  • Επισκευή τυχόν διαρροών στις σωληνώσεις.
  • Επισκευή ειδών υγιεινής και μπαταριών.
  • Επισκευή και αντικατάσταση των στηλών αποχέτευσης και των υδρορροών.
  • Συντήρηση του λεβητοστασίου